Image1.jpg

 Častotice on-line

Image1.jpg

Otevřený dopis od Častotických z Liberce 6.2.2014

Ahoj milí přátelé v Častoticích.
Byli jsme velmi mile potěšeni, že jste si nejen přečetli náš email , ale dokonce nám i odpověděli.
Je asi málo rodin, které o svém původu vědí tak málo jako naše rodina.Náš otec Jan Častotický se narodil ve Vídni. Jeho otec tam přijel do učení a oženil se. Když bylo našemu tátovi 10 let, jeho otec zemřel a přes tehdejší Červený kříž byl poslán do Tišnova ke svému jedinému příbuznému Josefovi Častotickému, ale když taťka přijel do Čech strýc náhle zemřel. Tak zůstal jedenáctiletý kluk, který neuměl ani slovo česky ve své mateřské zemi, ale sám.Byl umístěn do dětského domova, a v té době byl už jediný příslušník tohoto příjmení. Když se v r.1946 narodil jeho první syn a za rok hned druhý syn, byli už tři nositelé tohoto příjmení. Prvorozený syn zplodil dva syny a jeden z jeho synů má opět dva syny. Takže po meči je v České republice již 6 příslušníků příjmení Častotický. Rodiče vyrůstali v Synalově u Tišnova , z dětského domova si je vzali manželé Mojžíšovi ze Synalova, ne proto aby jim poskytli teplý domov, ale aby pomáhali v hospodářství. Když rodiče dospěli utekli do Brna, tam se tajně vzali a odešli po válce na nábor do pohraničí do Liberce .Takže my už jsme rození Liberečáci, ale v dospělosti jsme se rozprchli. Nejstarší bratr Bořivoj Častotický žije dlouhá léta mimo naši republiku, Zděnek Častotický bydlí v Ostrově , Jana Častotická v Turnově a Jitka Častotická ve Svijanech. Teď jsme již v důchodu, až na sestru, která to má také již na stříhání metru, trávíme více času pohromadě a snad se pokusíme něco sehnat o našich předcích, ale když jsme jenom jedna rodina a nemáme z této větve nikde žádné příbuzné, není se absolutně čeho chytit. Jediné co prý věděla tatínkova sestra , že v Tišnově bydlel jejich děda, který byl prezidentem českých drah a na hřbitově měl mít nějakou bystu, ale rodiče se tam kdysi vypravili a vůbec nic nenašli . Zajeli se podívat i do Častotic a hledali nějaké zbytky starého hrádku, ale našli jen pár starých zídek. Kdysi tam měl pobývat někdo z našich předků, ale kdoví jak to vše bylo. Kde to ta tatínkova sestra vzala už se nedozvíme, ale byla starší než tatínek a možná, že než zemřel jejich otec, něco málo třeba věděl a řekl jí to. Náš táta byl malý kluk, který měl zájem o dětské hry a netušil jak by bylo dobré naslouchat. Tak jsme vám tímto přiblížili jak jsme spřízněni s vaší hezkou a milou osadou a přejeme všem mnoho zdraví a radostí. Sourozenci Častotický
08.02.2014 16:11:05
one.petrpan
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one