Image1.jpg

 Častotice on-line

Image1.jpg

Í Častotice  Ô

 

     Jest vesnička postavená na horské planině 6 km severozápadně od Náměště. Domy tvoří jen náves, do které vede 6 starých cest. Spojena jest se Zahrádkou v jednu obec, která r. 1900 ve 13 domech měla 101 obyv. Dříve bývala připojena k obci Náměšťské. R. 1890 žilo zde 85 obyv., r. 1870 v 11 domech 80 obyv. Všichni obyvatelé jsou katolíci české národnosti, kteří se živí zemědělstvím, v zimě drvařením.

     R. 1674 vykázány jsou v Častoticích 3 celolány (po 56 měr.) 1 třičtvrtilán (42 měr) a 2 domkaři s polem. Pustý byl 1 ¾ lán a 1 domek.

     Ani kroj, ani starý nábytek se nezachoval.

     Okolní půda jest písčitá zvětralina žulová, málo úrodná; patří sem 289,5 ha pastvin, 53,9 ha lesů a 49,4 ha rybníků a močálů. Zdejší území jest na rybníky nejbohatší mezi všemi osadami Náměšťska.

     Přifařena a přiškolena jest vesnice do Pyšela.

    Častotice jsou osadou starou, čemuž nasvědčuje starožitné osadní jméno, odvozené od zakladatele Čistoty neb Častohostě, a lochy pod vesnicí objevené. Osada původně patřila se Zahrádkou ke statečku Vanečskému. R. 1353 Přibka z Vanče věno, které měla na Zahrádce a Častoticích, připsala svým synům Tobiáši a Sezemovi, po jejichž smrti dostali se Janovi z Meziříčí, který je zastavil Petrovi z Častotic, jenž r. 1369 od Kunše z Tasova koupil v Jinošově dvůr, který již po 2 letech prodal Zbyňkovi z Újezda. Ještě r. 1446 jmenuýje se Zich z Častotic, avšak již r. 1437 jsou Častotice menovány mezi vesnicemi prodanými s Náměští Matějovi ze Vamberka; odtud zůstaly při velkostatku Náměšťském a obyvatelé Častotic mívali stejné povinnosti k vrchnosti jako ze sousedních vesnic.  

Citováno z Vlastivědy moravské - Náměšťský okres

Zcela exklusivně pro návštěvníky těchto stránek sem s  klukama odkryl Smolnou pec,kde se vyráběl maz na mazaní kol u vozů.Sám sem jí přes 20 let neviděl.Ještě ji zkusíme trochu víc očistit a potom ji zase zavezu hlínou,aby ji někdo neto...
IMG_0058-1.jpg
IMG_0060-1.jpg
IMG_0061-1.jpg
Dne 12.6. sem se  šel s našima klukama projít a když došlo na plánování trasy kudy kam,tak Petě napadlo,že půjdem po těch kamenných křížích u Pyšela.Ten větší je na místě zastřelení té svatby a ten menší je na místě kde útočník obrátil zbraň proti sobě.
IMG_0057.jpg
IMG_0053.jpg
Nedalo mi to,že se zde nikde neuvádí nic o smírčích kamenech a natož o lochách,kterýma sou Častotice prošpikovány kousek pod povrchem. O smírčích kamenech se lze z internetu a literatury dočíst,ale o lochách neví ani většina historiků a myslím si,že to snad ani nikde není uvedeno. Navíc i když se při budování do lochů někdo propadl,tak bohužel nebylo asi kdy a čím to nafotit neboť až s příchodem digitálních technologií to není problém.Zde předkládám domácí úkol svýho kluka kde je opravdu stroze popsáno co ,kde,jak. Pokud někdo kdo si toto prohlídne a bude mít možnost nechť pošle podklady na maily a nebo aspoň přidá do diskuze článek.  
                                                             Petr
Lochy.jpg
Smírčí kámen.jpg
Pečeť Častotic

Pečeť Častotic

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one